Ponuka

Čistiace práce

 • čistenie stropných konštrukcií v halách a výrobných priestoroch
 • čistenie ventilácií
 • výsávanie na ťažko dostupných miestach
 • čistenie okien a skiel
 • čistenie fasád a priemyselných brán vysokotlakým čističom
 • čistenie skladovacích síl na sypký alebo tekutý materiál

Montážne práce

 • montáže okien a skiel
 • montáže fasadnych panelov
 • montáže zábradlí na atikách, balkónoch
 • montáže kamerových a zabezpečovacích systémov
 • montáže konzol na osvetlenie objektov, komínov, reklám
 • montáž osvetlení a svietidiel
 • vešanie plachtových reklám, billboardov, megaboardov, lepenie a montáž písmen na fasády
 • ťahanie sieťových a LAN káblov, ukladanie káblov do vysutých žlabov
 • ukladannie optických káblov
 • montáže bleskozvodov (vrátane certifikátu a revíznej správy)
 • montáže zvodov a odkvapov

Opravy

 • opravy fasád, náterov, sklenných výplní
 • opravy striech – plechové,fatrafol,ipa, sedlové
 • výmeny žiaroviek

Merania

 • merania hrúbok kotlov, nádrží
 • merania hrúbok náterov
 • vizuálne kontroly zvarov

Bezpečnosť práce

 • montáže protipádových a zadržiavacích systémov
 • montáže zachytávacích sieti
 • montáže rebríkov
 • montáže navijákov, kladiek